Projekcia a poradenstvo

V oblasti elektroinštalácií ponúkame kompletné riešenie projekčnej činnosti od
dokumentácie k územnému rozhodnutiu až po projekt skutočného vyhotovenia.
Realizujeme poradenstvo už od pri plánovaní stavebného zámeru, kedy prináša
k najvyššiu efektivitu investície.

Projekcia

Základom projekčnej činnosti je dlhoročná prax a bohaté skúsenosti z veľkého množstva projektov.

Poradenstvo

Poradenská činnosť pri investičnom plánovaní, optimalizácií jestvujúcich technológií, resp, návrh efektívnejšieho riešenia.

Automatizácia

Automatizácia výrobných procesov, technológií, riadenie, monitoring a dispečing.

Naše služby

Mobirise

Projekcia

Mobirise

Poradenstvo

Mobirise

Automatizácia

Projekčná činnosť

Silnoprúdové inštalácie:

 • NN, VN Elektroinštalácia
 • Meranie a regulácia
 • Uzemnenie a bleskozvod
 • Fotovoltické elektrárne
 • VN transformátory do 22 kV
 • Záložné napájanie a náhradné zdroje

Slaboprúdové inštalácie.

 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Hlasová signalizácia požiaru
 • Meranie neelektrických veličín
 • Systém kontroly vstupu
 • Kamerové systémy

Poradenstvo

Vďaka veľkému množstvu zrealizovaných projektov máme bohaté skúsenosti v oblasti tradičných elektroinštalácií, merania a regulácie zdrojov tepla a chladu a integrácie jednotlivých systémov do funkčného celku s ohľadom na výslednú energetickú hospodárnosť a tiež automatizácie výrobných procesov a domácej automatizácie.
Sme pripravení poradiť  Vám a navrhnúť vhodné riešenie, či už sa jedná o rodinné domy, polyfunkčné stavby, komerčné priestory alebo priemysel.
Sledujeme aktuálnu legislatívu a vývojové trendy v oblasti cien primárnych energetických zdrojov, technologické trendy v oblasti riadiacich a regulačných systémov a najnovšie produktové  portfólio popredných dodávateľov.

Automatizácia

Sledujeme a používame aktuálne moderné IT, komunikačné a riadiace technológie. Vytvárame automatizované riešenia pre celý rad procesov týkajúcich sa prevádzky a funkčnosti našich zariadení, a tiež riadenie, monitoring a dispečing.

Veľmi rozšíreným segmentom v oblasti automatizácie sa za posledných  10 rokov stali systémy automatizácie bytov a domov. Naprojektovali sme už množstvo domov a rodinných sídiel a tiež polyfunkčných objektov.

 Ako samostatný segment vnímame automatizáciu osvetlenia administratívnych a komerčných prevádzok, fasádneho osvetlenia obchodných centier a pokročilé riadenie osvetlenia pomocou prítomnostných senzorov a udržiavania intenzity osvetlenia na nastavenej hodnote aj pri  infiltrácii vonkajšieho osvetlenia. 

Naši dodávatelia

Akékoľvek otázky vám radi zodpovieme